بازی‌های جوانان آسیا تا سال ۲۰۲۱ برگزار نمی‌شود

با انصراف جاکارتا از میزبانی بازی‌های جوانان آسیا در سال ۲۰۱۷ این بازی‌ها تا سال ۲۰۲۱ و انتخاب جایگزین برگزار نمی‌شود.