بدعهدی‌های کشورهای سلطه‌طلب روند اجرای برجام را با محدودیت مواجه کرده است

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: بدعهدی‌های کشورهای سلطه طلب، روند توافق برجام را با محدودیت‌هایی مواجه کرده اما این بدعهدی‌ها چیزی از ارزش توافق به عمل آمده کم نمی‌کند.