نمی‌خواهم چیزی بگویم که تیم به حاشیه برود/ گل‌محمدی: کارنامه من در ذوب‌آهن مشخص است