وزیر خارجۀ مصر: مواضع قاهره و ریاض در قبال سوریه متفاوت است

وزیر امور خارجۀ مصر می‌گوید مواضع قاهره و ریاض در قبال سوریه متفاوت است.