به دلیل گزارش عملکرد سالیانه فدراسیون فوتبال؛ رئیس فیفا ازتاج تشکر کرد

جیانی اینفانتینو پس از ارسال گزارش عملکرد سالیانه فدراسیون فوتبال ایران در سال ۲۰۱۶ به فیفا طی نامه ای از مهدی تاج تشکر کرد.