پیروزی های ارتش سوریه در درگیری با تروریست های تکفیری