داعش پوشیدن لباس تیم‌های فوتبال اروپایی را ممنوع کرد/۸۰ ضربه شلاق مجازات سرپیچی از این قانون