۴۰۰ خبرنگار انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان را پوشش می‌دهند

رئیس ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان با اشاره به آمادگی این کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از حضور ۴۰۰ خبرنگار برای پوشش این رویداد خبر داد.