فرو رفتن کامل چاقو داخل چشم و مغز پسر جوان+ تصاویر(+۱۸)

در جریان یک نزاع محلی چاقو بزرگی وارد چشم و مغز یک جوان شده و تصاویر حیرت آور مغز وی در فضای مجازی جنجال به پا کرد.