کی‌روش با آرامش زیر باران ایروان (عکس)

سرمربی تیم ملی ایران به همراه سایر ملی پوشان اردوی آرامی را در ایروانبرگزار کردند، کی روش این روزها نه دغدغه لباس دارد و نه حاشیه حضور خبرنگاران در تمرین.