پس از اسعفای گل‌محمدی/ مجتبی حسینی سرمربی موقت ذوب‌آهن شد

سید مجتبی حسینی سرمربی موقت تیم فوتبال ذوب آهن شد.