صفحه اول روزنامه های امروز اسپانیا(عکس)

نشریات ورزشی امروز اسپانیا، در صفحه اول خود به دو بازی حساس بارسا و رئال مقابل خیخون و لاس پالماس پرداخته اند.