۵ بدمینتون باز به اردوی تیم ملی دعوت شدند

تهران- ایرنا- ۵ بازیکن ملی پوش از سوی فدراسیون بدمینتون جهت حضور در اردوی آمادگی دختران نوجوان و بزرگسال دعوت شدند.