در آستانه مجمع انتخاباتی مهم؛/ صندلی ریاست جودو به چه کسی خواهد رسید؟

صبح فردا مجمع انتخاباتی فدراسیون جودو برگزار خواهد شد تا بالاخره بعد از مدت ها اداره با روش سرپرستی، رییس جدید این فدراسیون مشخص شود.