در آستانه مجمع انتخاباتی مهم؛/ صندلی ریاست جودو به چه کسی خواهد رسید؟