مجتبی حسینی جانشین احتمالی گل‌محمدی

با انتخاب مجتبی حسینی به عنوان مربی موقت ذوب آهن این احتمال وجود دارد که این دستیار وفادار به گل محمدی، سمت سرمربی ذوب را به دست بگیرد.