«انارهای نارس» در جشنواره «فیلم های ایرانی» سوئد

«انارهای نارس» نخستین ساخته مجیدرضا مصطفوی در بخش مسابقه جشنواره «فیلم های ایرانی» کشور سوئد راه یافت.