شورای جهانی صنایع دستی فرصتی برای خودنمایی هنر و هنرمندان اصفهان است

میثم محمدی که سالهاست در عرصه هنر قالیبافی فعال است و تصمیم دارد بزودی این رشته را در دانشگاه نیز دنبال کند، در گفتگو با خبرنگار ایمنا با بیان این مطلب گفت: شهر اصفهان در زمینه صنایع و هنرهای دستی نیازمند تبلیغ نیست و از دیرباز در این زمینه حرف های بسیاری برای گفتن داشته […]