معرفی پرافتخارترین نشریه دانشجویی/ جشنواره نشریات دانشگاه آزاد باعث ارتقاء رسانه‌های نوشتاری است

دبیرتشکل‌های انجمن اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی ضمن معرفی پرافتخارترین نشریه دانشجویی گفت: برگزاری جشنواره نشریات دانشگاه آزاد باعث ارتقا رسانه‌های نوشتاری است.