بیش از ۱۲۰ مدرسه تک دانش آموزی در کشور وجود دارد

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه فراهم کردن امکانات تحصیلی برای تک تک دانش آموزان ایرانی است، گفت: در همین راستا ۱۲۰ مدرسه با تنها یک دانش آموز در کشور فعالیت می کند.۱۵:۰۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر