پایان گل محمدی و آغاز حسینی در ذوب آهن

مجتبی حسینی که گفته می شود مغزتصمیم گیری ذوب آهن است و همه کارهای فنی تیم گل محمدی را انجام می دهد. اعتقاد به کیفیت کاری او لابد یکی از دلایل موافقت آذری با جدایی گل محمدی بوده است.