بیشترین و کمترین هتل ها کدام استان هستند؟

ابراهیم‌بای‌سلامی با ارایه آماری از وضعیت فعلی هتل‌های ایران، تصریح کرد: «خراسان رضوی با ۱۶۸ هتل، مازندران با ۹۷ هتل که هیچ کدام از آنها پنج ستاره نیستند و تهران با ۹۶ هتل بیشترین تعداد هتل را دارند و استان­های کهکیلویه و بویراحمد با ۴ هتل، خراسان شمالی با ۶ هتل و زنجان با ۷ […]