تحصیل، تهذیب و ورزش را از برنامه های اصلی خود قرار دهید

به گزارش خبرگزاری ایمنا، متن این پیام به شرح زیر است: به نام خدا سپاس و ستایش خداوند یکتا را انسان را به زیور اندیشه آراست و او را امانت دار قلم این ودیعه گرانسنگ الهی نمود تا به قدرت تفکر سرآمد مخلوقات باشد. در برگ ریزان پاییز و آمدن ماه مهربان مهر، تقارن آغازین […]