جشنواره بادبادک ها در تایوان

در این جشنواره بیش از ۱۰۰ نفر، انواع بادبادک های رنگی و هنری خود را به نمایش گذاشتند.۱۵:۳۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر