بازگشت ستاره پرتاب دیسک تا ماه های آینده؛/ احسان حدادی آماده بازگشت به میادین (عکس)

مسئول کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی از بازگشت احسان حدادی دارنده مدال نقره بازی‌های المپیک لندن به میادین ورزشی طی سه ماه آینده خبر داد.