گزینه‌های گلری نفت از برزیل و یونان!

دو دروازه بان یکی از برزیل و یکی از یونان به همراه هافبک کروات در تمرینات نفت حاضر خواهند شد.