محمدرضا احمدی، گزارشگر بازی برابر پاراگوئه

محمدرضا احمدی دیدار امشب تیم ملی فوتسال ایران در برابر پاراگوئه را گزارش خواهد کرد.