نمایندگان ایرباس و بوئینگ به تهران می‌آیند

آخوندی با بیان اینکه مذاکرات مالی برای خرید هواپیما در حال طی مراحل نهایی است، اظهار کرد: در این زمینه مذاکرات حقوقی را داریم که این هفته نمایندگان ایرباس و بوئینگ برای این منظور به ایران سفر می‌کنند.