بازیکن ۱۲۰ میلیونی را ۹۰۰ میلیون تومان خریدند!

آدم‌های آویزانی هستند که ۷۵ میلیارد تومان بدهی برای استقلال باقی گذاشتند. همان آدمها به دنبال بی‌ثبات کردن محیط و فضای دو باشگاه بزرگ پایتخت هستند. آدم‌هایی که در بیرون نشسته‌اند و یک جا جمع می‌شوند، گپ دارند گعده دارند و با همدیگر نشست دارند، نشریه دارند و می‌اندیشند که چه کار کنند تا مدیرعامل […]