آمریکا: تلاش می‌کنیم مردم ایران اثرات برجام را حس کنند