زندانیان در ۱۲۰ رشته فنی و حرفه ای آموزش می‌بینند/ زندانی به هزینه سازمان زندان‌ها مداوا می‌شود

رئیس سازمان زندان ها در دیدار با معاون وزیر دادگستری آلمان گفت:دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دستگاهی مستقل است که بر اساس دفاع از حقوق شهروندی و احترام به حقوق مردم فعالیت می کند.