پرستویی از خاطرات کلاس اول ابتدایی اش می گوید

ایران خبر- پرویز پرستویی در اینستاگرامش از تجربه روز اول مدرسه اش نوشت:   کلاس اول که بودم معلمم تو جلسه اولیا و مربیان به مادر بچه ها گفته بود صابون کاغذی بخرین و بدین بچه ها همیشه با خودشون بیارن مدرسه … مامان منم خودش از داروخانه واسم صابون خریده بود وقتی بهم نشون […]