انتقال «اسیر فلسطینی آزاد شده» به بیمارستانی در رام‌الله

«مالک القاضی» اسیر فلسطینی که به همراه دو اسیر دیگر بیش از ۷۰ روز اعتصاب غذا کرده بود، امروز رسما آزاد و از بیمارستانی اسرائیلی به بیمارستانی در رام‌الله منتقل شد.