دهقانی: عربستان باید در قبال واقعه منا پاسخگو باشد

سفیر و معاون نمایندۀ دائم ایران در سازمان ملل با انتقاد از کوتاهی‌های دولت عربستان در انجام تحقیقات پیرامون حادثۀ منا خواستار تحقیقات کامل در خصوص این حادثه شد.