صدور سالانه ۳۰۰ هزار گواهینامه جدید رانندگی در تهران

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور ناجا از صدور سالانه ۳۰۰ هزار گواهینامه جدید رانندگی در تهران خبر داد.۱۵:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر