هزینه حمل و نقل معلولان در سال گذشته تسط شهرداری تامین شد/ روزانه ۳۰۰ هزار نفر به ظرفیت حمل و نقل عمومی شهر تهران اضافه کردیم

شهردار تهران، صبح امروز (شنبه) همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، زنگ آغاز تحصیلی را در مدرسه دخترانه متقین واقع در منطقه ۱۲ به صدا در آورد.