بازدید سجادی از ۷ فدراسیون ورزشی/ ملاقات با احسان حدادی

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان امروز از هفت فدراسیون ورزشی بازدید کرد.