نگاه مشترک ایران و کنیا در مبارزه با تروریسم/ تأکید بر گسترش روابط همه جانبه دو کشور