العامری هشدار داد/ نتیجه تجزیه عراق، جنگ داخلی است

دبیرکل سازمان بدر عراق در سخنانی ضمن هشدار درباره تبعات و پیامدهای تجزیه این کشور، اظهار داشت: بدون شک در صورت تجزیه عراق، جنگ داخلی در کشور رخ خواهد داد.