کشورهای منطقه در صورت تعرض به ایران با جبهه واحد ملی مواجه می‌شوند/ حادثه دفاع مقدس در دنیا کمیاب بود

رئیس مجلس گفت: دوران دفاع مقدس در دنیا نادر بود و پدیده‌ای متفاوت را در عرف جهانی بوجود آورد.