یک فروند جت نیروی هوایی پاکستان سقوط کرد

یک فروند جت نیروی هوایی پاکستان روز شنبه در ماموریت آموزشی در شمال غربی این کشور سقوط کرد که به مرگ خلبان آن انجامید.