برپایی تظاهرات در کشمیر شمالی در پی کشته‌شدن یک جوان دیگر بدست ارتش هند

ساکنان منطقه کشمیر در اعتراض به کشته‌شدن یک جوان ۱۹ ساله بدست نیروهای نظامی هند، به خیابان‌ها آمدند.