چشم دیدن موفقیت ما را نداشتند/ اولین مصاحبه گل‌محمدی بعد از جدایی از ذوب‌آهن