بازگشت پیراهن مشکی‌ها به تمرینات پیکان (عکس)

بهادر عبدی امروز با حضور دوستان و هم تیمی هایش به تمرینات تیم پیکان بازگشت.