درباره حاشیه‌های برنامه غیرمحرمانه شبکه دو

برای من واقعا جای سوال است که چرا مصاحبه ای که شب قبل مجوز پخش را داشته فردای آن روز حذف می شود؟ حوالی عصر جمعه توسط دوستان متوجه خبر یکی از کانال های تلگرامی شدم که گویا جناب آقای حاجی وزیر محترم دولت اصلاحات هم با این برنامه مصاحبه داشته اما از پخش آن […]