آزادسازی آخرین مقر داعش در استان صلاح‌الدین

استاندار صلاح‌الدین عراق از آزادسازی آخرین مقر داعش در این استان خبر داد.