اعلام نتایج دکتری تخصصی پزشکی تا آخر هفته

رییس مرکز سنجش و آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: بررسی و جمع بندی نمره آزمون های کتبی و شفاهی داوطلبان از امروز شروع شده و نتایج حداکثر تا آخر هفته اعلام می شود.