نفت برابر پرسپولیس ۲۰۰ تایی می‌شود

نفت تهران یکی از موفق ترین تیم های تاریخ لیگ برتر بوده است که از زمان حضور در این مسابقات ،میانگین بسیار شایسته ای در لیگ برتر داشته است .