تضعیف جریان غرب گرا در کشور

به گزارش ایمنا، در روزهای اخیر به علت بحث های پیش آمده حول خبر استمزاج یک چهره سیاسی از رهبر انقلاب برای شرکت در انتخابات، این تلقی غلط در برخی به وجود آمده و یا برخی در تلاش برای جا انداختن آن هستند که جبهه انقلاب دچار از هم گسیختگی شده و انتخابات ۹۶ را به […]