گلکسی سی ۹ با نمایشگر ۶ اینچی در سایت Zauba رویت شد